Contoh Purwakanthi Guru Sastra dan Guru Swara

Purwakanthi
Contoh Purwakanthi Guru Sastra dan Guru Swara - Pada kelas 10 (X) SMA/SMK/MA, akan mendapatkan materi Bahasa Jawa ini. Di sini kita akan berbagi mengenai contoh kalimat/kata pada purwakanthi guru sastra lan guru swara.

Purwakanthi

Contoh Purwakanthi

Purwakanthi Guru Sastra

 • Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
 • Kala kula kelas kalih, kula kilak kulo kalih kuli-kuli kula, kalo kulo keli kali kelih kulo, kalo kula kumpul-kumpul, kula kelap-kelipm kala-kala kelang-kelang.
 • Ruruh, rereh, ririh ing wewarihipun, wrih reseping para wiyarsi.
 • Sluman slumun slamet, selamun nyemplung kali plung, slulup, slelep-lelep, oleh slepi isi klobet, njubut bal klambine teles bes.
 • Taberi ngastiti lan ngati-ati, mesti bakal dadi.
 • Tarti tata-tata, ate metu turut ratan, diutus tuku tahu tempe, dhuwite kerta telungatus.
 • Tata titi tutug tatug, tanggung jawab.
 • Tindak, tanduk lan tutur kang kalantur, ramtu katula-tula aktali, bakal kacatur, katuruh, kapatuh lan dadi awon.
 • Wong jejodhohan kudu ngelingi babat, bibibit, bobot, bebet.

Purwakanthi Guru Swara

 • Adigang, adigung, adiguna
 • Ana awan, ana pangan
 • Ana bungah, ana susah iku wis lumrah
 • Becik ketitik, ala ketara
 • Ciri wanci, lela ginawa mati
 • Desa mawa cara, negara mawa tata
 • Giri lungsi, jalma tan kena ingina
 • Inggah-inggih ora kepanggih
 • Ngalah, nanging oleh
 • Sing gelem ngalah bakal luhur wekasane
 • Sing salah kudu seleh
 • Sing weweh bakal pitoleh
 • Witing tresna jalaran saka kulina
 • Yen krasa enak aja njur lali anak, lali bojo, lali tangga, lali kanca
 • Yen menang aja banjur sewenang-wenang

Itulah beberapa contoh dari Purwakanthi Guru Sastra dan Guru Swara. Apabila ada kesalahan penulisan mohon maaf dan saya harap Anda semua mengingatkan kesalahan penulisan tersebut.

2 Responses to "Contoh Purwakanthi Guru Sastra dan Guru Swara"

 1. gak mudeng pelajaran boso jowo aku mas bro biyen pas sekolah sering diamok pak guru hehehe salam kenal

  ReplyDelete
 2. aku kuwi paling ora mudeng boso jowo yen wis metu tembung tembung koyo ngono. wis lelet ngapalno ngono kuwi....

  ReplyDelete

KEREN! Teman-teman di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 1000 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berkomentar!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel