Alasan Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah

Alasan (Sebab-sebab) Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah - Hijrah tidak saja memiliki arti untuk mengesampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan segala harta benda dan menyelamatkan jiwanya saja, akan tetapi harus disertai dengan adanya kesadaran bahwa dirinya juga telah dihalalkan dan terampas, bisa jadi binasa di pangkal perjalanan atau di penghujungnya.

Alasan Nabi Hijrah ke Madinah

Ada faktor-faktor penting yang menyebabkan Rasulullah terdorong untuk Hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni sebagai berikut :

1. Siksaan Kaum Quraisy kepada Umat Islam semakin Berat
Selama 13 tahun Rasulullah hidup di Kota Mekkah, beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar dan siksaan yang begitu pedih. Di samping itu, hak kemerdekaan juga dirampas, mereka diusir dan harta benda milik mereka disita.

2. Wafatnya Istri dan Paman Nabi
Setelah Khadijah, Istri Rasulullah Meninggal dunia, umat Islam semakin bertambah kesedihannya. Tak lama berselang, Paman Rasulullah yakni Abu Thalib juga wafat. Wafatnya Abu Thalib ini menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai bentuk ancaman.

Kepergian dari Abu Thalib memberikan peluang kepada Kaum Kafir Quraisy untuk melakukan tindakan yang menjadi-jadi kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kaum Quraisy semakin gila melancarkan intimidasi kepada kaum Muslimin.

3. Adanya Bai'at dari Umat Islam di Madinah
Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang yakni penduduk Madinah yang menemui Rasulullah di Bukit Aqaba. Mereka berikrar untuk memeluk Agaa Islam. Peristiwa ini disebut dengan Bai'at Aqabah I.

Di tahun 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari Suku Aus dan Suku Khazraj yang pada awalnya memang mereka datang untuk melakukan Ibadah Haji, akan tetapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar behijrah ke Madinah. Mereka berjanji untuk membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka sendiri. Peristiwa ini dinamakan Bai'at Aqabah II.

4. Pemboikotan dari Kaum Quraisy
Faktor lainnya yang mendorong Rasulullah untuk berhijrah dari Kota Mekah ke Madinah yakni adanya pemboikotan yang dilakukan oleh Kaum Kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya (Bani Hasyim dan Bani Muthallib). Pemboikotan yang dilakukan kepada mereka adalah diantaranya :

  1. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW.
  2. Tidak ada seorangpun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim.
  3. Melarang keras untuk bergaul dengan kaum muslim.
  4. Musuh Nabi Muhammad harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun.

7 Responses to "Alasan Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah"

KEREN! Teman-teman di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 1000 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berkomentar!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel