Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an

Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an - Kitab Al Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW.

Kitab suci Al Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah QS AL 'Alaq ayat 1-5 di Gua Hira.

Pokok ajaran yang terkandung pada Al Qur'an

Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an

1. Aqidah (Keyakinan)
Merupakan hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti halnya Mengesakan Allah SWT dan meyakini Malaikat-malaikat Allah SWT.

2. Akhlak  (Budi Pekerti)
Merupakan hal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia dan menghindari dari akhlak buruk/tercela.

3. Ibadah
Merupakan hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti contohnya Sholat, Puasa, Zakat dan ibadah yang lainnya.

4. Muamalah
Merupakan hal yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, sehingga hubungan akan terjalin dengan baik dan damai.

5. Tarikh (Sejarah)
Merupakan hal yang berkaitan dengan kosah orang-orang dan umat yang terdahulu.

0 Response to "Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an"

Post a Comment

KEREN! Teman-teman di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 1000 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berkomentar!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel