Habibullah Al Faruq

Portal Situs Edukasi SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di Jaringan Luas Indonesia

22 Aug 2015

Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an

Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an - Kitab Al Qur'an merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW.

Kitab suci Al Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah QS AL 'Alaq ayat 1-5 di Gua Hira.

Pokok ajaran yang terkandung pada Al Qur'an

Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an

1. Aqidah (Keyakinan)
Merupakan hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti halnya Mengesakan Allah SWT dan meyakini Malaikat-malaikat Allah SWT.

2. Akhlak  (Budi Pekerti)
Merupakan hal yang berkaitan dengan pembinaan akhlak yang mulia dan menghindari dari akhlak buruk/tercela.

3. Ibadah
Merupakan hal yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti contohnya Sholat, Puasa, Zakat dan ibadah yang lainnya.

4. Muamalah
Merupakan hal yang berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, sehingga hubungan akan terjalin dengan baik dan damai.

5. Tarikh (Sejarah)
Merupakan hal yang berkaitan dengan kosah orang-orang dan umat yang terdahulu.
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh.” (HR. Muslim no. 1631) - YUK SHARE DI FACEBOOK, TWITTER dan GOOGLE+!
Author Profile

About Habibullah Al Faruq

6 tahun menuntut ilmu di SDN, 3 tahun memperluas wawasan di SMPN, 3 tahun lagi menggali jati diri di SMKN dan kini menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, jurusan Teknik Informatika.

0 Komentar Isi Pokok Ajaran yang Terkandung dalam Al Qur'an

Post a Comment

Wah! Orang-orang di sekitar kita telah berkomentar sebanyak lebih dari 850 komentar! Sekarang giliran kalian! Ayo berpendapat!

Back To Top